Dicht maar dichtbij, Nieuws van de werf

Museum in ontmanteling

De medewerkers van de aannemer hebben een doorgang gecreëerd om het puin van de atoomkluis makkelijk af te voeren en snel en efficiënt bouwmateriaal aan te voeren.

De eerste fase van de verbouwing van het KMSKA omvat voornamelijk sloopwerken. Die zijn intussen volop aan de gang. De grootste uitdaging van het eerste deel van deze fase wordt ongetwijfeld de ontmanteling van de atoomkluis van het museum. Die werd in de loop van de jaren 50 – toen de Koude Oorlog volop woedde – gebouwd om de museumcollectie te beschermen tegen een mogelijke atoomaanval. In het nieuwe museum zal de vrijgekomen ruimte opgenomen worden in een gloednieuw depot. Dat depot zal aan alle moderne noden voor de opslag van kunstwerken voldoen. De kunstwerken die tussen 2013 en 2017 in het museum blijven, zullen er een veilig plekje krijgen.

De vloer eruit!

Momenteel bekijkt de aannemer welke methode hij het beste kan hanteren om de atoomkluis met wanden van 0,75 en 1,5 meter dik te ontmantelen. De voorbije weken heeft de bouwwerf in het museum echter niet stilgelegen. Zo hebben de medewerkers van de aannemer intussen een doorgang gecreëerd om het puin van de atoomkluis makkelijk af te voeren en snel en efficiënt bouwmateriaal aan te voeren. Ze hebben daarvoor een deel van de vloer uit de tentoonstellingszalen verwijderd en een kleine depotruimte afgebroken. Op deze plek komen overigens later de liften van het nieuwe museum.

Museum in ontmantelingMuseum in ontmantelingMuseum in ontmantelingMuseum in ontmantelingMuseum in ontmanteling

Museum in ontmanteling, a set on Flickr.

Standaard
Dicht maar dichtbij, Nieuws van de werf

Mousseoffensief

Tijdens de renovatie van het KMSKA wordt een deel van de museumcollectie in het museumgebouw zelf gestockeerd. Veerle De Meester werkt bij de afdeling Colletiebehoud- en beheer en blogt over de inspanningen van het museum om de kunstwerken te beschermen tegen de gevolgen van eventuele verbouwingstrillingen.

Bij de verbouwingswerken in het KMSKA kunnen trillingen ontstaan. Hoewel de aannemer alles in het werk stelt om die trillingen te beperken, willen we de kunstwerken die tijdens de renovatie in het museumgebouw blijven er toch zoveel mogelijk tegen beschermen.Tot nu toe was het opvangen van trillingen onbekend terrein voor ons. Daarom zijn we advies gaan inwinnen bij een internationale expert. Een gespecialiseerde firma leverde het juiste materiaal en ervaren ‘art handlers’ hielpen ons met de uitvoering van de werkzaamheden.

Mousse en MDF

Als de verbouwingen trillingen met zich mee zouden brengen, dan worden deze opgevangen door mousseblokjes samengesteld uit polyurethaan en MDF die we onder de schilderijen en onder pallets met beelden plaatsen. Voor een goede trillingsdemping is het belangrijk om de blokjes af te stemmen op het gewicht van het kunstwerk. Elk kunstwerk wordt bijgevolg gewogen waarna de blokjes met de juiste densiteit onder het kunstwerk geplaatst worden. Naast het bepalen van de gewichtscategorieën is ook de afstand tussen de blokjes onderling van belang om een efficiënte trillingsabsorptie te garanderen.

MousseoffensiefMousseoffensiefMousseoffensiefMousseoffensiefMousseoffensiefMousseoffensief
MousseoffensiefMousseoffensiefMousseoffensiefMousseoffensiefMousseoffensiefMousseoffensief

Mousseoffensief, a set on Flickr.

Standaard
Dicht maar dichtbij, Nieuws van de werf

Aannemer aan de slag

Vandaag was het zover. De aannemer van de 1ste fase van de verbouwing is gestart met de plaatsing van de werfafsluiting rond het museumgebouw. 

De eerste dagen van de werken staan volledig in het teken van die werfafsluiting, de aanleg van een werfweg, het verwijderen van enkele stukken omheining – om het werfverkeer mogelijk te maken – en de installatie van een werfkeet. Daarna begint de aannemer in het gebouw zelf te werken.

Aannemer aan de slagAannemer aan de slagAannemer aan de slagAannemer aan de slagAannemer aan de slagAannemer aan de slag
Aannemer aan de slagAannemer aan de slagAannemer aan de slagAannemer aan de slag

Aannemer aan de slag, a set on Flickr.

Standaard