Bibliotheek, Restauratie

Boekensteun: kunstenaarsboek uitgelicht

Het KMSKA bezit een 70-tal kunstenaarsboeken, voornamelijk uit de jaren 1970. Na 40 jaar vertonen sommige van die boeken krasse, kreuken, scheuren, verkleuring en verzuring. Dankzij Boekensteun kan ook jij het KMSKA helpen om zijn collectie kunstenaarsboeken in goede staat te bewaren en waar nodig te restaureren. In dit bericht gaat KMSKA-bibliothecaris Ingrid De Pourcq dieper in op één van de kunstenaarsboeken uit de museumcollectie: This is not A BOOK van Mark Verstockt.

Titelpagina This is not A BOOK, Mark Verstockt

Titelpagina This is not A BOOK, Mark Verstockt

Als student aan de Antwerpse academie ontwikkelt Mark Verstockt (1930-2014) zich eerst in de richting van de lyrisch abstracte schilderkunst. Maar vanaf het einde van de jaren 1960 kiest hij resoluut voor de geometrische abstractie. Voor de rest van zijn leven zal hij gefascineerd blijven door de primaire structuur van het vierkant en de kubus. Hij verkent ook de mogelijkheden van de nieuwe media, zoals video, en nieuwe materialen en technieken als de computer. Daarmee wil hij een herzieningsproces over de kunst in gang zetten, om haar te laten aanknopen met de actuele evoluties en haar te re-integreren in de maatschappij.

Dat alles vinden we terug in zijn werk This is not A BOOK. Verstockt biedt een alternatief voor het boek zoals we dat sinds Gutenberg kennen: hij integreert nieuwe media (een vinylplaat) en materialen (plastic), voegt driedimensionaliteit toe (uitklapbare kubussen), en toont beeld-zonder-tekst. Het non-book is een oefening in het kijken: je leert kijken via een spiegel of met een pictogram.

Sociale media avant la lettre

In het laatste deel biedt Verstockt de lezer/kijker materiaal aan om zelf aan de slag te gaan. Daarmee wil hij het eenrichtingsverkeer (van auteur naar ontvanger) bij het traditionele boek verruimen tot een wederkerige communicatie, waarbij de lezer-kijker wordt uitgenodigd om te participeren aan het boek. Het principe van onze huidige ‘sociale media’ is hier al aanwezig.

Still uit het filmpje waarin Verstockt zijn boek voorstelt.

Still uit het filmpje waarin Verstockt zijn boek voorstelt.

In dit videofilmpje uit 1971 doet de kunstenaar zijn boek zelf helemaal uit de doeken.

In een fictieve dialoog met zijn potentiële sponsor Maurits Naessens vraagt Mark Verstockt geld voor het maken van zijn non-book met volgende argumenten:

“Het [= de stelling van Marshall MacLuhan dat het Gutenberg-boek dood is] is natuurlijk een soort provocatie, die er op wil wijzen dat er alternatieve vormen voor het traditioneel boek bestaan, buiten de lineariteit van de gedrukte letter. Meer globale vormen van communicatie, die eigenlijk het boek overstijgen. Een boek moet niet noodzakelijk geschreven worden, daar is de page blanche van Mallarmé als een voorspelling van. Het boek dat ik wil maken is eigenlijk een antwoord op de provocatie van Marshall McLuhan, ik zou het noemen This is not A BOOK, een beetje zoals Magritte zegt Ceci n’est pas une pipe. (…) In feite verwijst een non book [sic] naar de essentie van het boek…”

(Jan Martens in Art-Script: teksten van en over Mark Verstockt, Antwerpen, Pandora, 1997, p. 7)

Mark Verstockt kreeg waar hij om vroeg en kon uiteindelijk zijn boek maken.

Dankzij uw steun haalden we intussen 16% van het benodigde bedrag binnen om een papierrestaurator aan te stellen die de juiste zorgen kan toedienen aan de kunstenaarsboeken  van het museum. Dat is mooi, maar we hebben meer nodig om de eindmeet te halen. Steun ons vandaag nog en help ons zo om o.a. dit kunstenaarsboek met zijn kwetsbare onderdelen te herstellen en beter te bewaren.

Advertenties
Standaard