Het jaar van de jicht: er ligt nu lens-tissue op de afdruk om doordruk tegen te gaan.
Bibliotheek

Conservatie & restauratie van kunstenaarsboeken: het resultaat

In 2014 lanceerde het KMSKA voor het eerst een crowdfundingproject. Met het opgehaalde geld van Boekensteun huurden we een papierrestaurator in om een aantal kunstenaarsboeken te herstellen. Ook kochten we zuurvrij materiaal aan om de kunstenaarsboeken beter te bewaren. Bibliothecaris Ingrid De Pourcq blogt over de resultaten van dit project.

Lees verder

Advertenties
Standaard
Bibliotheek

Short Titles in de museumbibliotheek

Bibliothecaris Ingrid De Pourcq blogt over de Short Title Catalogus Vlaanderen, een project waaraan ook de bibliotheek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen deelnam.

Begin juli is het KMSKA een samenwerking aangegaan met STCV – Short Title Catalogus Vlaanderen, een bibliografisch project van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw. STCV inventariseert en beschrijft sinds het jaar 2000 alle publicaties die gedrukt werden of te koop aangeboden in Vlaanderen en Brussel voor 1801. Momenteel telt de online databank een kleine 20.000 beschrijvingen, gebaseerd op ca. 34.000 exemplaren.

De bibliotheek van het KMSKA bezit ongeveer 170 oude drukken die aan de criteria van STCV voldoen. Deze werden de voorbije maanden aan de databank toegevoegd. Het gaat om enkele tientallen boeken uit de collectie preciosa en ca. 140 veilingcatalogi, waarvan een groot deel uit het legaat van Oscar Nottebohm (1936). Vooral onder deze laatste zitten heel wat unica, die niet in andere Vlaamse erfgoedbibliotheken voorkomen. Er is ook een groot aantal geannoteerde exemplaren, waarbij op het moment van de verkoop in pen of potlood de prijzen en soms namen van kopers toegevoegd werden. Onderstaande catalogus vermeldt een aankoop door het KMSKA.

Veilingcatalogi werden vroeger vaak opgesteld naar aanleiding van een overlijden of een faillissement en bevatten een oplijsting van goederen, in ons geval kunstwerken, die op de veiling te koop aangeboden werden. Voor de onderzoeker zijn ze van belang om te weten wat er op een bepaald moment op de markt komt/kwam, en wat de herkomst en de (geschatte) waarde van de objecten is/was. Conservatoren kunnen aan de hand van veilingcatalogi de herkomstgeschiedenis van museumobjecten nagaan of beter de actuele waarde van kunstwerken inschatten.

Twee bibliotheekmedewerkers, Sabine De Wolf en Karen Daghelet, waren betrokken bij het project. Zij beschreven de catalogi volgens hun formele en inhoudelijk kenmerken. Een voorbeeld van een beschrijving kan je hier vinden. Eind oktober werd het project afgerond.

Standaard
Dicht maar dichtbij, Nieuws van de werf, Onderzoek

Grote verhuismanoeuvres

Een nieuwe plek voor de bibliotheek en het archief van het KMSKA.

Tijdens de renovatie van het museumgebouw gaat de werking van het KMSKA onverminderd voort. Zo verhuisden ook de bibliotheek en het archief vorige maand naar een nieuwe locatie. De meeste publicaties gingen naar een extern depot en op het Antwerpse Kievitplein werd een nieuwe leeszaal ingericht. Een complete bibliotheek verhuizen is op z’n minst spectaculair. Daarom legden medewerkers van de bibliotheek de verhuis nauwgezet vast.

Verhuis bibliotheekVerhuis bibliotheekVerhuis bibliotheekVerhuis bibliotheekVerhuis bibliotheekVerhuis bibliotheek
Verhuis bibliotheekVerhuis bibliotheekVerhuis bibliotheekVerhuis bibliotheekVerhuis bibliotheekVerhuis bibliotheek

Verhuis bibliotheek, a set on Flickr.

Standaard